Gebedsestafette voor vrede en voor de synode

Gebedsestafette

Tijdens de Veertigdagentijd organiseren de bisschoppen een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen, die aangesloten zijn bij de Raad van Europese Bisschoppenconferenties, is gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land.  Nederland is op zaterdag 9 maart aan de beurt.

Het gebed is op Aswoensdag, 14 februari van start gegaan in Albanië. Het gaat door heel Europa, en in Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede, georganiseerd wordt.

Meebidden voor vrede en voor de synode kan thuis, maar ook in alle Nederlandse bisdommen. Een eerste mis wordt ’s ochtends opgedragen in bisdom Den Bosch en de laatste missen voor de genoemde intenties vinden plaats in het Aartsbisdom Utrecht en bisdom Roermond. De volgorde is als volgt:

Bisdom Eucharistieviering: plaats en tijd 9 maart
Bisdom Den Bosch 8.30 uur mis in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Celebrant: mgr. de Korte.
Bisdom Breda 10.30 uur in de H. Trudokerk, Molenstraat 9, te Zundert, aansluitend aanbidding tot 12.00 uur. Celebrant mgr. Liesen (e/o pastoor H. van Geel).
Bisdom Rotterdam 12.45 uur in de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth.Celebrant: mgr. Van den Hende.
Voorafgaand aan de eucharistieviering is er vanaf 12.00 uur aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Bisdom Haarlem-Amsterdam 17.00 uur in de H. Mariakerk in Bussum. Celebrant: mgr. Hendriks.
Bisdom Groningen-Leeuwarden 17.00 uur in de Sint-Jozefkathedraal, Engelse mis. Celebrant: pastoor Jellema.
Militair ordinariaat 17.30 uur in de St. Antonius van Paduakerk in Maastricht. Celebrant: mgr. De Jong.
Aartsbisdom Utrecht 19.00 uur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Celebrant: kardinaal Eijk.Aansluitend aan de eucharistieviering is er aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Bisdom Roermond 19.00 uur in alle dekenale kerken van het bisdom.

 

24 uur voor de Heer

Omdat 9 maart deels samenvalt met de “24 uur voor de Heer” op 8 en 9 maart 2024, is er in sommige bisdommen aansluitend op de mis voor de synode en voor vrede tijd voor (eucharistische) aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Lees hier meer informatie.
Kijk voor verdere gebedsmomenten in de context van “24 uur voor de Heer” ook op de websites van de bisdommen.