Tot besluiten komen – zr. Sara Böhmer

 

Niet genoeg gehoord

Sinds meer dan 30 jaar ben ik lid van de congregatie van de Dominicanessen van Bethanië. Als lid van de Orde der Dominicanen zijn wij gewend aan een bijzondere vorm van leiding geven: al onze oversten worden voor een bepaalde tijd gekozen. Dit is een zeer belangrijk punt wanneer het over de synodaliteit gaat!

In de discussies over de synode gaat het steeds om het luisteren. Soms heb ik de indruk dat dit een uitdrukking is van de ervaring niet genoeg gehoord te zijn in de Kerk, de ervaring dat besluiten “zomaar” genomen worden zonder naar diegenen die het betreft te luisteren.

Effectieve besluitvorming

Twaalf jaar was ik Algemene Overste van mijn congregatie. In die tijd heb ik geleerd dat besluiten die ik moest nemen gedragen werden wanneer zo veel mogelijk zusters bij de besluitvorming betrokken waren en wanneer het proces tot besluitvorming zo transparant mogelijk was. Dit is niet altijd efficiënt! Timothy Radcliffe, voormalige Magister van de Orde, heeft eens gezegd dat de Orde der Dominicanen nooit efficiënt zijn kan omdat steeds naar consensus gestreefd wordt. Het is de moeite waard om dan maar niet efficiënt te zijn – het is wél enorm effectief!

De kracht van de H. Geest

Blijft het probleem van het nemen van een besluit. Op het einde moet iemand het besluit ook daadwerkelijk nemen. Van de zusters wordt dan verwacht dat ze een “synodaal” genomen besluit ook accepteren. Maar omdat alle oversten gekozen zijn, is dit ook mogelijk. Wij geloven immers in de kracht van de H. Geest die we voor elke verkiezing aanroepen.

Misschien is het één van de problemen op weg naar een synodale Kerk dat het “gewone volk” weinig of géén inspraak heeft bij het benoemen van gezagsdragers. Lokaal betekent dit dat wij om de 12 jaar er rekening moeten houden dat met een nieuwe pastoor alles weer verandert. Het zou een droom zijn zouden hier “synodale veranderingen” mogelijk worden.

 

Zr. Sara Böhmer OP, voormalig Algemene Overste en bestuurslid van de KNR (Konferentie van in Nederland gevestigde religieuzen)