Het vuur van synodaliteit verder aanwakkeren: Landelijke synodale dag

‘Uitverkochte’ zaal

De bijeenkomst op 2 maart in het Sint-Janscentrum in Den Bosch was al een week van tevoren met 120 aanmeldingen helemaal vol. Een duidelijk signaal dat veel mensen staan te trappelen om mee te spreken over een meer synodale en missionaire Kerk. De drie partners van het synodeproject ‘Luisterend op weg’ (het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, het Netwerk Katholieke Vrouwen en de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen) organiseerden samen deze landelijke dag.

Vier thema’s

De kwesties die tijdens de eerste sessie van de synode in oktober 2023 naar voren kwamen, zijn door de Nederlandse bisschoppen geclusterd rond vier thema’s: het doopsel als basis voor het kerk-zijn, vorming tot missie, een verwelkomende kerk en de vrouw in het leven van de kerk. In twee rondes van 12 rondetafelgesprekken werden deze thema’s besproken. Daarbij werd de methode gehanteerd van het ‘geestelijk gesprek’ onder leiding van leden van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit en de Gemeenschap voor Christelijk Leven. Een zeer divers gezelschap nam deel: vrouwen en mannen, religieuzen, diakens, priesters en twee bisschoppen, mgr. de Korte en mgr. van den Hout. De deelnemers waren zichtbaar onder de indruk van elkaars verhalen. “Inspirerend dat alle mensen hier zo gedreven zijn om positief met de toekomst van de kerk bezig zijn,” zei een van de deelnemers na afloop.

Geslaagd

De opzet van de dag is geslaagd: het vuur van synodaliteit is aangewakkerd. We hebben mogen proeven hoe goed het is samen op weg te gaan om het evangelie in woord en daad te verkondigen in een snel veranderende wereld. De verslagen van alle gesprekken worden samengebracht in één verslag dat ingediend wordt als input voor de Synode 2024 in Rome.

 

Lees de artikelen over deze dag in het Katholiek Nieuwsblad en het Nederlands Dagblad. (mogelijk betaalmuur)