Werkgroep ZIJ start gesprek in Oosterhout e.o.

26 maart 2024 om 19:30 uur

De werkgroep ZIJ (heeft een verhaal) is met tien vrouwen al twee jaar synodaal op weg in de parochie. De aanleiding destijds om als vrouwen samen op te gaan trekken was de enquête van Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV).

Een eerste gespreksavond organiseerde zij op 20 maart voor mannen en vrouwen rond de gespreksthema’s van de bisschoppen. Op verzoek van het pastoraal team van de parochie gaan ze dit nu ook voor de hele pastorale zone (zes parochies/25 steden en dorpen) verzorgen.

Op dinsdag 26 maart organiseert de werkgroep ZIJ voor de pastorale zone specifiek voor vrouwen een verdiepende gespreksavond rond de drie gespreksthema’s van NKV in de Verrijzeniskerk in Oosterhout. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Er is een presentatie over het synodale proces tot nu toe, aansluitend gaan in kleine groepen in gesprek met elkaar en vatten gezamenlijk de resultaten samen o.b.v. de notities van de gespreksleiders. De deelnemers ontvangen de presentatie en het verslag als zij hun mailadres doorgeven.

 

Meer informatie: website van de parochie Heilige Geest

Lees ook: het krantenbericht in Oosterhout Nieuws.nl

 

 

Bron afbeelding: parochie Heilige Geest