Webinar met de vrouwen van de Synode

14 september 2023 om 14:30 uur

 

De World Union of Catholic Women’s Organisations (WUCWO) is een wereldwijde organisatie, die in 1910 werd opgericht en bijna 100 katholieke vrouwenorganisaties zijn hierbij aangesloten. In 2006 heeft de WUCWO een canonieke status gekregen van de Heilige Stoel als openbare internationale vereniging van gelovigen.
Het doel van de WUCWO is het bevorderen van de aanwezigheid, deelname en medeverantwoordelijkheid van katholieke vrouwen in de samenleving en de Kerk, om hen in staat te stellen hun missie van evangelisatie te vervullen en te werken aan de menselijke ontwikkeling.

Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) is met de WUCWO verbonden.