Meepraten over de toekomst van de wereldkerk in Grave

7 maart 2024 om 18:30 uur

In de parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas (Escharen, Gassel, Grave en Velp) vindt een aantal avonden plaats over de toekomst van de rooms-katholieke Kerk. Tijdens deze avonden is er catechese & bezinning, ontmoeting & gesprek, maar er is vooral sprake van luisteren: naar elkaar en vooral naar de Heilige Geest.

Synode te Rome (2023)

In oktober heeft een belangrijke synode plaats gevonden in Rome als onderdeel van een wereldwijd proces dat paus Franciscus een paar jaar geleden gestart is: het synodale proces. Ter voorbereiding van die synode zijn uit alle landen rapporten naar Rome gestuurd. Ook wij hebben vanuit onze parochie daar via het bisdom flink aan meegewerkt. Na afloop van de synode is een verslag verschenen van de besprekingen, waarin allerlei thema’s aan de orde komen. Onderdelen van dat rapport worden op de synode-avonden ter sprake gebracht.

Gelovigen en de H. Geest: ‘wij’ weer aan zet (maart/april)

Gelovigen over de hele wereld worden gevraagd daarop te reageren. Dat willen wij in onze parochie weer doen, in de Bisschop Van Velde – de Melroy-foyer van de Sint-Elisabethkerk (Hoofdwagt 1 te Grave). De vraag die centraal staat tijdens deze gesprekken luidt: Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? De tijd is kort. De verslagen van deze gesprekken moeten vóór 15 april 2024 worden ingediend bij de bisdommen, die op hun beurt een samenvatting naar het synodesecretariaat sturen. Het gaat in deze fase nadrukkelijk over synodaliteit.

Hoe en wat?

De avonden worden zoveel mogelijk vormgegeven zoals in oktober in Rome. Er is (per thema) een catechetische inleiding en een bezinning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de werkmaterialen en de vruchten van de synode. Er zullen diverse stilte-momenten zijn om te focussen op de stem van de Heilige Geest: wat zegt Hij in de teksten van de H. Schrift, de synode én in de gedeelde ervaringen?

Thema’s

De thema’s die ons worden voorgelegd zijn:
Ons gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn
Vorming in een missionaire Kerk
Deelname aan een verwelkomende Kerk
Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.
Uiteraard komt er meer ter sprake en zal ook het kerkbestuur op een synodale wijze input vragen over het eigen beleid (zoals neergelegd in de beleids- en gebouwenplannen).

Data en tijden

Donderdag 7 maart Eerste avond
Donderdag 14 maart Tweede avond
Donderdag 21 maart Derde avond
Woensdag 27 maart 19.00 uur Chrisma-mis in de Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch, met aansluitend ontmoeting
Donderdag 28 maart 19.00 uur H. Eucharistie (Witte Donderdag) als bron en hoogtepunt van het christelijk leven en de synodaliteit
Donderdag 4 april Vierde avond

18.30 uur Inloop
In de kerk is er ruimte voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament (facultatief)
19.00 uur Start
uiterlijk 21.30 uur Afsluiting
tot 22.00 uur Ruimte voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Aanmelden graag via algemeen@st-elisabethparochie.nl
Meer informatie op: website van de parochie H. Elisabeth