UPDATE: Synodale bijeenkomst in Utrecht

20 maart 2024 om 19:30 uur

Graag nodigen we alle parochianen van de Sint-Martinusparochie uit voor een bijeenkomst in het kader van het synodale proces. Sinds 2021 is er in de Rooms-Katholieke Kerk een wereldwijd synodaal proces aan de gang. Door alle gelovigen de mogelijkheid te geven verlangens te delen, knelpunten te benoemen en in dit gesprek de stem van de heilige Geest te onderscheiden, wil paus Franciscus bevorderen dat de kerk de weg naar de toekomst vindt.

In oktober 2023 hebben vertegenwoordigers uit alle geledingen van de kerk in Rome gesproken over de uitdagingen waar de Rooms-Katholieke Kerk voor staat. Een tweede bijeenkomst vindt in het najaar van 2024 plaats.

Ter voorbereiding van deze slotbijeenkomst is gelovigen over de hele wereld opnieuw gevraagd over een aantal thema’s na te denken en met elkaar te spreken. In dit kader organiseert het bestuur van de Sint-Martinusparochie in samenwerking met het Huis van Dominicus een synodale bijeenkomst op woensdagavond 20 maart in de Johannes Bernarduskerk in Utrecht.

De bijeenkomst staat in het teken van de vraag:

Hoe kunnen wij een meer synodale en missionaire kerk zijn?

De bijeenkomst opent met een panel waarin Erik Borgman in gesprek gaat met een aantal jonge mensen over deze vraag. Daarna zal er in groepen gesproken worden over twee van de thema’s die de organisatie van de synode ter bespreking heeft voorgelegd, namelijk:

  • Bevorderen van een verwelkomende kerk
  • Vrouwen in het leven en de zending van de kerk

Tot slot wordt de oogst van de gesprekken samengebracht. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is de bijdrage vanuit de Sint-Martinusparochie aan de Nederlandse inbreng in de gesprekken in Rome, komend najaar.

Wij hopen velen op 20 maart te mogen begroeten.
Graag hiervoor aanmelden via de mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl

 

wanneer: woensdagavond 20 maart 2024
hoe laat: van 19.30 – 21.30 uur
waar: in de Johannes Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2 te Utrecht.