Synodaal gesprek in onze parochie Berlicum/Middelrode

9 april 2024 om 20:00 uur

 

Praat je ook mee op dinsdag 9 april?

“Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” De komende twee maanden kunnen parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties hierover in gesprek. De vraag wordt ons voorgelegd vanwege de tweede fase voor de Bisschoppensynode over synodaliteit. De Landelijke Werkgroep Synodaliteit, die is opgericht door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en die een brede samenstelling heeft, reikt ons daarbij vier thema’s aan om met elkaar in de parochies te bespreken.

Wij hebben in onze Augustinusparochie gekozen voor het thema: ‘Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk’.
Al eerder in het synodale proces is over dit en ook vele andere onderwerpen gesproken. En bij elk onderwerp zijn er punten van overeenstemming gevonden en kwesties om over na te denken. We worden uitgenodigd om open met elkaar in gesprek te gaan.
We willen dit gesprek dan ook in onze parochie voeren met twee doelen. Allereerst hopen we op een mooi en open gesprek met elkaar. En als tweede doel kunnen we de punten inbrengen bij de bisschoppen. Zij nemen alle verzamelde punten mee naar de synodebijeenkomst in oktober 2024.

Voor wie

Iedereen (mannen en vrouwen) zijn van harte uitgenodigd om mee te praten.

Waar en wanneer

De avond vindt plaats op dinsdagavond 9 april in De Rots (Kerkwijk 44, Berlicum) en begint om 20.00 uur. De avond wordt geleid door pastor Guido en pastor Isabel.

pastor Guido Dieteren, Augustinusparochie: Berlicum/Middelrode, Heeswijk-Dinther, Loosbroek