Synodaal gesprek in bisdom Groningen-Leeuwarden

18 maart 2024
Vervolg oproep Paus Franciscus

Paus Franciscus startte vorig jaar het proces van ‘de synodale weg’ in alle bisdommen van de katholieke wereldkerk. Een unieke ‘bottom up’ raadpleging van priesters, religieuzen en leken-gelovigen in alle landen, ter voorbereiding van twee bisschoppelijke synodes in Rome: in oktober 2023 en oktober 2024. Ook het noordelijk bisdom participeert in dit  ’synodale weg proces’ als wereldwijde raadpleging van katholieken. Op zaterdag 16 maart a.s. is het vervolg in de Diocesane Pastorale Raad (DPR) van het bisdom. 

In de tweede fase van de ‘synodale weg’ buigt de DPR van het bisdom Groningen-Leeuwarden zich opnieuw over thema’s voorgelegd door het Vaticaan. Op de agenda staan vier onderwerpen waar de katholieke wereldkerk zich volgens de eerste bisschoppelijke synode (oktober 2023) nader op moet beraden, voordat in Rome door de synode in oktober a.s. besluiten worden voorgesteld aan paus Franciscus. De volgende vier onderwerpen, aangereikt door de eerste synode van oktober 2023, zijn door het Vaticaan voor nieuwe raadpleging voorgelegd aan alle bisdommen:

  1. Betekenis van het doopsel: verdieping van ons ‘gedoopt-zijn’ als basis van Kerkgemeenschap;
  2. Missionaire kerk: de vorming van een missionaire Kerk in de wereld;
  3. Gastvrije kerk: deelname aan een verwelkomende Kerk;
  4. Vrouwen: de rol van vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

DPR-leden vertegenwoordigen alle geledingen van het noordelijk bisdom: priesters en pastoraal werkers, diakens, religieuzen, jongeren en andere leken-gelovigen.

Luisteren en dialoog

De DPR-bijeenkomst begint  ‘s morgens met een online ontmoeting met prof.dr. Myriam Wijlens. Zij is medeorganisator in Rome van het wereldwijde synodaal proces van de katholieke kerk. Wijlens is theologe en professor in kerkrecht aan de universiteit van Erfurt in Duitsland. Paus Franciscus benoemde haar tot adviseur van het secretariaat van de bisschoppensynode. Sinds 2021 is ze lid van de stuurgroep die het hele synodale proces voorbereidt.

In het middagprogramma worden de thema’s van het Vaticaan in vier parallelle groepen besproken. Aandacht voor elke individuele inbreng, luisteren en elkaar vragen stellen, zorgvuldig onderscheiden wat gemeenschappelijk in de dialoog boven komt, kenmerkt de vaste structuur van synodale weg gesprekken. Uitkomsten worden gebundeld in een beknopt verslag  (maximaal 10 pagina’s) van elk bisdom voor de Nederlandse bisschoppenconferentie. Deze rapporteert nog voor de zomer namens de Nederlandse kerkprovincie aan Rome. Het bisdom Groningen-Leeuwarden draagt zo bij aan het wereldwijde proces van de synodale kerk. Tegelijkertijd oefent zij zelf in het ‘synodaal kerk zijn’, zoals bepleit door paus Franciscus:  luisterend naar elkaar en in dialoog over wat onder gelovigen leeft.

De organisatie van het synodaal proces is in handen van bisschop Ron van den Hout, vicaris Arjen Bultsma en leken-Dominicaan/DPR-voorzitter Dominicus Kamsma.