‘Luisterend op weg’ in Zoetermeer

10 april 2024 om 20:00 uur

Praat mee over de missie van de kerk en de positie van de vrouw in de kerk! Want de paus zelf nodigt uit om mee te praten over de toekomst van onze Kerk. Een gespreksverslag wordt gestuurd naar de bisschoppen (lees meer informatie hier) en en naar het Netwerk Katholieke Vrouwen (lees meer informatie hier) wordt meegenomen in het document dat zij vanuit Nederland sturen naar Rome.

Praat ook mee!

De gesprekken zijn onderdeel van het synodaal proces dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd wordt gevoerd. Iedereen mag meedoen!
Van 4 tot en met 29 oktober 2023 vond er in Rome een bisschoppenvergadering plaats, gevolgd door een tweede in oktober 2024 . Hier is een lange periode van voorbereiding aan voorafgegaan. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wilde hij eerst horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken mee hebben mogen denken over hoe het verder moet met de kerk. De centrale vraag die in de synodes van 2023 en 2024 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer een gemeenschap worden waarin iedereen participeert en de boodschap van de kerk mee uitdraagt in woord en daad. De hele periode van 2021 – 2024 valt onder de noemer: synode of synodaal proces.

Zie voor (heel veel) meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl, met onder meer bijdragen van pater Mark-Robin Hoogland, Jos Moons js en Willien van Wieringen.

Wanneer: Woensdag 10 april: over de vrouw in de Kerk.
Gespreksleider: Willien van Wieringen
Waar: De Kapelaan, 20.00 – 21.30 uur.
Deelname: gratis.
Opgeven via: tweedeverdieping@hnpz.nl
Meer informatie:  website van de parochie