Ontvankelijke oecumene als bron voor synodale kerk

26 oktober 2023 om 15:15 uur

Meer informatie en voor vragen: Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO)