Leerhuis in de advent: de synode en het synodale proces

6 december 2023 om 20:00 uur

In de parochie Heilige Drie-eenheid wordt op drie woensdag avonden in de advent aandacht besteed aan de synode, die in Rome heeft plaats gevonden als onderdeel van het wereldwijde synodale proces waartoe Paus Franciscus heeft opgeroepen. Al eerder dit jaar (in april) heeft Jos Moons sj een avond in de parochie over dat synodale proces verzorgd. Aan het begin van dat proces, in de advent van 2021, heeft Herwi Rikhof ook een paar lezingen verzorgd. Parochie-breed is op de verschillende locaties gepraat over de vragen die ter voorbereiding op de synode vergadering van oktober werden voorgelegd.

Woensdag 29 november praten Carlien Geelkerken en Herwi Rikhof over de stand van zaken, o.a. aan de hand van de synode documenten.

Woensdag 6 december gaat in op de synode bijeenkomst van afgelopen oktober.

Woensdag 13 december wordt n.a.v. de einddocument (Synthese Document) een synodaal gesprek gevoerd.

 

Wanneer: 29 november, 6 en 13 december 2023 telkens van 20:00 – 22:00 uur.

Waar: in de Taborkapel, Cenakelkerk. Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting.

Organisatie: Parochie Heilige Drie-Eenheid (Nijmegen).

Meer informatie: op de website van de parochie.