Luistergesprekken in de parochie HH. Maria en Jozef (Rijswijk e.o.)

24 februari 2024 om 10:00 uur

In de parochie H.H. Maria en Jozef (voorheen federatie Vlietstreek) vinden vier gesprekken plaats over de toekomst van de Kerk in het kader van het synodaal proces:

zaterdag 24 februari van 10.00 – 12.00 uur in de Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk;
zondag 25 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Haard in Leidschendam;
woensdag 28 februari van 19.30 – 21.30 uur in de Lucaszaal (Bonifatiuskerk) in Rijswijk;
vrijdag 1 maart van 19.30 – 21.30 uur in de Maartenszaal in Voorburg.

 

De vraag die centraal staat tijdens deze gesprekken luidt: Hoe vullen we de uitgangspunten van het slotdocument in de praktijk in; welke besluiten moeten genomen worden; hoe gaan we de verantwoordelijkheden van alle gelovigen vormgeven?

Meer informatie: https://rkvlietstreek.nl/federatie/vervolggesprekken-synodaal-proces/