Luistergesprekken in de parochie HH. Maria en Jozef (Rijswijk e.o.)

28 februari 2024 om 19:30 uur

In de parochie H.H. Maria en Jozef (voorheen federatie Vlietstreek) vinden vier gesprekken plaats over de toekomst van de Kerk in het kader van het synodaal proces. Twee gesprekken zijn geweest en er komen nog twee:

woensdag 28 februari van 19.30 – 21.30 uur in de Lucaszaal (Bonifatiuskerk) in Rijswijk;
vrijdag 1 maart van 19.30 – 21.30 uur in de Maartenszaal in Voorburg.

 

De vraag die centraal staat tijdens deze gesprekken luidt: Hoe vullen we de uitgangspunten van het slotdocument in de praktijk in; welke besluiten moeten genomen worden; hoe gaan we de verantwoordelijkheden van alle gelovigen vormgeven?

Meer informatie: https://rkvlietstreek.nl/federatie/vervolggesprekken-synodaal-proces/