Bijeenkomsten synodale gesprekken in Hengelo en Goor

8 maart 2024 om 20:00 uur
Opnieuw vragen Paus Franciscus en de bisschoppen ons om in gesprek te gaan met elkaar over een aantal thema’s als voorbereiding op de tweede ronde van de Synode voor een Synodale Kerk in oktober in Rome. De Landelijke Werkgroep Synodaliteit vraagt ons over vier thema’s met elkaar te spreken:
Thema 1: Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn
Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk
Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk
Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk
Ook wij willen, net als in het voorjaar van 2022, graag met u over deze thema’s spreken. Omdat het verslag van de gesprekken voor 15 april a.s. moet worden gemaild naar het Bisdom nodigen wij u uit voor vier gespreksavonden over telkens één van de thema’s.
Data en tijdstippen

Vrijdag 8 maart | 20.00-22.00 uur | H. Franciscuskerk, Berfloplein 18, Hengelo: Thema 1 Verdieping van ons gedoopt-zijn – pastor James Keuben
Dinsdag 12 maart | 20.00-22.00 uur | Thaborkerk, Gerrit Peusscherstraat 1, Hengelo: Thema 4 Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk – pastoraal werker Annet Zoet
Maandag 8 april | 20.00-22.00 uur | HH. Petrus en Pauluskerk, Hengevelderstraat 24, Goor: Thema 2 Missionaire Kerk – pastoor Jurgen Jansen
Dinsdag 9 april | 20.00-22.00 uur | HH. Petrus en Pauluskerk, Hengevelderstraat 24, Goor: Thema 3 Deelname aan een verwelkomende Kerk – pastoor Jurgen Jansen

Meer informatie
Op de websites van onze parochies vindt u het document met de thema’s en de gespreksvragen en ook het document van de eerste sessie van de Synodale Vergadering in Rome in oktober 2023.
Als u wilt meedoen aan één of meer gespreksavonden, wilt u zich dan aanmelden bij het secretariaat? Dit kan via het mailadres: contact@pastoraalteam.nl.
Wij verheugen erop u op deze avonden te begroeten en samen met u in gesprek te gaan over de kerk die ons allen lief is.
Met vriendelijke groet,
Pastoor Jurgen Jansen
Kandidaat-priester James Keuben
Pastoraal werker Annet Zoe