Avond over de Synode in Bennekom

27 februari 2024 om 19:30 uur

De Kerngroep Vorming en Toerusting uit Bennekom en het Pastorale team van de H. Titus Brandsma-parochie wilden graag meer aandacht creëren voor het synodale proces 2021-2024. Een proces dat Paus Franciscus startte met een oproep aan ons allemaal, wereldwijd. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken gevraagd wordt, mee te denken over de toekomst van onze kerk. Een prachtig proces, want al die antwoorden tezamen zijn de bouwstenen om die toekomst van de kerk vorm te geven.

In maart 2022 was er vanuit de Titus Brandsmaparochie bij de Pastoraatsgroepenvergadering aandacht aan dit proces gegeven en er was ook een middag georganiseerd voor belangstellende parochianen om samen dezelfde vragen te beantwoorden. Al die antwoorden zijn, verzameld in een document, opgestuurd naar het bisdom. Samen met bijdragen uit de andere bisdommen is een Nederlandse bijdrage naar Rome gestuurd, gelijk ook al die andere bouwstenen uit de hele wereld. Dit om uiteindelijk uit te komen bij de centrale vraag die in de synode van 2023 is besproken en in de wereldwijde synode in oktober 2024 aan de orde gaat komen. De vragen ‘hoe wij katholieken, geleid door de Heilige Geest, een synodale kerk kunnen worden: wereldwijd en binnen onze parochie en geloofsgemeenschappen. En, hoe dragen wij als geloofsgemeenschappen, bij aan die grote synodale kerk?’

De Kerngroep Vorming en Toerusting heeft de aandacht voor dit proces verbreed tot alle locaties en gemeenschappen van de H. Titus Brandsma-parochie. Daarom werd op 27 februari een avond georganiseerd in de Hummezaal van de kerk. Hier werden bouwstenen aangedragen, direct of indirect, voor de Nederlandse bijdrage aan de 2e synode in oktober 2024. Dit is een laatste kans om mee te schrijven en zo input te leveren voor dat volgende document.

Pastoor Erik Rozeman ging voor in het Adsumus gebed en Laetitia van der Lans, theologe en communicatiedeskundige, verbonden met de unie NKV verzorgde de inleiding. Daarna gingen de deelnemers met een gespreksleider aan zogenaamde dialoogtafels van 8 personen het gesprek aan over de vragen voortkomend uit het rapport van de 1e synode (oktober 2023 in Rome).

Meer informatie over deze parochie? Bezoek hun website.