Hoe houden we de synodale beweging levend?

22 januari 2024

 

Hoe verder na mei 2024 als alle gespreksverslagen zijn ingeleverd en het nationale document naar Rome is gestuurd? Hoe houden we het vuur brandend en of porren we het vuur af en toe op?

Synodaliteit is geen doel op zich, maar een middel om ook in de toekomst missionair te kunnen zijn en het evangelie te blijven verspreiden. Het is belangrijk dat we een ‘synodale kerk’ worden, waar iedereen in het Volk van God bij betrokken is. Het luisterend op weg zijn als synodale kerk is een langdurig leerproces.

Daarom zijn alle gelovigen uitgenodigd om met elkaar het volledige synthesedocument door te nemen en te kijken welke initiatieven zij kunnen nemen om synodaliteit te bevorderen. Bijvoorbeeld: educatieve activiteiten, vieringen in synodale stijl, pastorale raden, luisteren naar minderheidsgroepen en groepen in de marge van de samenleving, en het creëren van veilige ruimten waar controversiële kwesties besproken kunnen worden, enzovoort.

Lokale geloofsgemeenschappen worden hierbij aangemoedigd om gebruik te maken van de synodale gespreksmethoden, zoals het onderscheidende en het geestelijke gesprek.* Het doel is om de actieve dynamiek van luisteren en dialoog levendig te houden met alle mensen in alle geledingen van de kerk en met name met mensen die aan de rand van onze samenleving leven.

green grass at daytimeGa dus door met het organiseren van gesprekken na de vieringen, synodale wandelingen, samen eten en leef in synodaliteit om het Rijk van God zichtbaar te maken! Het is als de parabel van de graankorrel die in de aarde valt. Het doet onzichtbaar en onstuitbaar zijn werk. Zo zijn ook de woorden van deze synode als een graankorrel dat tot rijping kan komen, “in de schaduw van de Geest en omgeven door zijn macht.”

 

* Deze methoden zijn te vinden via de website ‘Luisterend op weg’.

 

Andere berichten